NARIAMS

Valdymo struktūra

Asociacijos „Lietuvos keliai“ taryba:

tarybos pirmininkas,

9 tarybos nariai

Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir asociacijos įstatais.

Atsisiųsti asociacijos „Lietuvos keliai“ įstatus

Šarūnas Frolenko

asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomasis direktorius