NARIAMS

Statybos taisyklės

STATYBOS TAISYKLĖS
TILTŲ, VIADUKŲ IR TUNELIŲ STATYBOS DARBAI

(ST 122352489.03:2014) 

  • Parengė Asociacija „Lietuvos keliai”
  • Patvirtino Asociacijos vykdantysis direktorius 2014 m. gruodžio mėn. 8 d. įsakymu Nr. 20
  • Pirmasis taisyklių tikrinimas – 2019 m.
  •  Tikrinimo periodiškumas – kas 5 metai.

Asociacijos vykdantysis direktorius 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 31 pratęsė statybos taisyklių ST 122352489.03:2014 galiojimo laiką iki jų būsimų pakeitimų bei patikslinimų, kurie bus įteisinami atitinkamais įsakymais ateityje.

Įsigykite eleketroninę arba spausdintą versiją.

Kreipkitės el. paštu: asocijacija@lietuvoskeliai.lt

Visi kontaktai

TURINYS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

II SKYRIUS. NUORODOS

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

IV SKYRIUS. ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

V SKYRIUS. ŽINIOS APIE ĮMONĘ

VI SKYRIUS. TILTŲ PAMATŲ ĮRENGIMAS

     I SKIRSNIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

     II SKIRSNIS. TILTŲ ATRAMŲ PAMATŲ DUOBIŲ GEODEZINIS ŽYMĖJIMAS

     III SKIRSNIS. TILTŲ ATRAMŲ PAMATŲ KASIMAS, NENAUDOJANT RAMSČIŲ

     IV SKIRSNIS. TILTŲ ATRAMŲ PAMATŲ KASIMAS, NAUDOJANT RAMSČIUS

     V SKIRSNIS. TILTŲ ATRAMŲ PAMATŲ (TARP) DUOBIŲ KASIMAS, NAUDOJANT ĮLAIDINES SIENUTES

     VI SKIRSNIS. TILTŲ ATRAMŲ MONOLITINIO BETONO ARBA GELŽBETONIO PAMATŲ (TAP) ĮRENGIMAS

     VII SKIRSNIS. TILTŲ ATRAMŲ SURENKAMOJO BETONO ARBA GELŽBETONIO PAMATŲ (TAP) ĮRENGIMAS

     VIII SKIRSNIS. TILTŲ ATRAMŲ POLINIŲ PAMATŲ ĮRENGIMAS

VII SKYRIUS. TILTŲ MONOLITINIŲ ATRAMŲ IR PERDANGŲ STATYBA

     I SKIRSNIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

     II SKIRSNIS. PAGALBINIŲ STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS

     III SKIRSNIS. TILTŲ MONOLITINIŲ ATRAMŲ (TMA) STATYBA

     IV SKIRSNIS. TILTŲ MONOLITINIŲ ATRAMŲ PERDANGŲ (TMA) STATYBA

VIII SKYRIUS. TILTŲ SURENKAMŲJŲ ATRAMŲ IR PERDANGŲ STATYBA

     I SKIRSNIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

     II SKIRSNIS. TILTŲ SURENKAMŲJŲ BETONINIŲ IR GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS

     III SKIRSNIS. TILTŲ SURENKAMŲJŲ ATRAMŲ (TSA) STATYBA

     IV SKIRSNIS. TILTŲ SURENKAMŲJŲ PERDANGŲ (TSP) STATYBA

IX SKYRIUS. TILTŲ PLIENINIŲ PERDANGŲ STATYBA

     I SKIRSNIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

     II SKIRSNIS. TILTŲ PERDANGŲ (TPP) STATYBA

X SKYRIUS. TILTO PAKLOTO ĮRENGIMAS

     I SKIRSNIS. HIDROIZOLIACIJA IR VANDENS NULEIDIMAS

     II SKIRSNIS. DEFORMACINIAI PJŪVIAI

     III SKIRSNIS. KITI PAKLOTO ELEMENTAI (TURĖKLAI, ŠALITILČIAI)

     IV SKIRSNIS. INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS, APŠVIETIMAS

XI SKYRIUS. PRIETILČIŲ ĮRENGIMAS

     I SKIRSNIS. KŪGIAI, LAIPTAI

     II SKIRSNIS. VANDENS NULEIDIMAS, VANDENTĖKMĖS REGULIAVIMAS

XII SKYRIUS. APDAILOS DARBAI

XIII SKYRIUS. TUNELIŲ STATYBA

     I SKIRSNIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

     II SKIRSNIS. GEODEZINIAI NUŽYMĖJIMAI

     III SKIRSNIS. TUNELIO ERTMĖS ĮRENGIMAS

     IV SKIRSNIS. TUNELIŲ KASIMAS

     V SKIRSNIS. TUNELIO APDARO ĮRENGIMAS

     VI SKIRSNIS. TRANSPORTAS, VANDENS NUVEDIMAS, ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS, APŠVIETIMAS IR VENTILIACIJA STATYBOS METU

XIV SKYRIUS. ĮMONĖS KOKYBĖS VALDYMAS

XV SKYRIUS. TEIKIAMŲ GAMINIŲ KOKYBĖS VALDYMAS

     I SKIRSNIS. GAMINIŲ VALDYMAS

     II SKIRSNIS. GAMINIŲ TIKRINIMAS

     III SKIRSNIS. GAMINIŲ LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA

     IV SKIRSNIS. NETINKAMŲ GAMINIŲ NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS

     V SKIRSNIS. INFORMAVIMAS

XVI SKYRIUS. STATYBOS PROCESAS IR DARBŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

     I SKIRSNIS. KOKYBĖS KONTROLĖ

     II SKIRSNIS. PASIRUOŠIMAS STATYBOS DARBAMS

     III SKIRSNIS. STATYBOS DARBŲ KONTROLĖ

 XVII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Dėl statybos taisyklių kreiptis į asociaciją „Lietuvos keliai“:

asociacija@lietuvoskeliai.lt

Norite paklausti ar pasiteirauti

Kontaktai