NARIAMS

Kviečiame studijuoti

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH) – inovatyvus Lietuvos universitetas, ugdantis kūrybiškus aukštos kvalifikacijos specialistus. Universitetas lyderiauja technologijos mokslų srityje ir užtikrina šiuolaikines, į darbo rinką orientuotas studijas. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai vykdomi 13 institutų, 3 mokslo centruose, 22 tyrimų laboratorijose.

Misija. Ugdyti pilietiškai atsakingą, kūrybingą, konkurencingą, mokslui ir naujausioms technologijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, skatinti mokslo pažangą, socialinę ir ekonominę gerovę, kurti vertę, užtikrinančią Lietuvos ir regiono plėtrą globaliame pasaulyje.

Vizija. Prestižinė Lietuvos aukštoji mokykla, kurios mokslo ir studijų lygis atitinka geriausių Europos technikos universitetų lygį. Ji patraukli Lietuvos ir užsienio mokslininkams bei studentams, geba atsakyti į aplinkos iššūkius ir turi didelę socialinę svarbą šalies pažangai.

Univesiteto Kelių katedrai daugiau nei 90 metų. Kelių katedra nuo pirmųjų dienų vykdo aktyvią pedagoginę ir mokslinę veiklą. Joje dirba šiuolaikiški, savo specializacijoje profesionalūs lektoriai, docentai ir profesoriai.

www.vilniustech.lt

Kauno technikos kolegija

KTK rengia techninės inžinerinės krypties specialistus, paklausius tiek Kauno regiono, tiek ir visos respublikos įmonėse, susijusiosios su autotransporto, medžiagų apdirbimo, mechanikos, elektronikos ir energetikos bei statybos ir kelių inžinerijos sritimis.

Kolegijoje vykdomos mokslo taikomosios veiklos rezultatai reikšmingi Kauno regiono bei visos šalies ūkio raidai. Šioje veikloje dalyvauja kolegijos socialiniai partneriai ir studentai: didelė dalis baigiamųjų darbų grindžiami tyrimais ir yra įdiegiami praktikoje.

Absolventams, baigusiems kolegines studijas, suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

www.ktk.lt

Panevėžio kolegija

Kolegija vykdo mokslo žiniomis ir praktiniais gebėjimais grįstas aukštojo mokslo studijas, suteikiančias studentams šiuolaikines kompetencijas, turinčias pridėtinę vertę sumanioje visuomenėje; telkia regiono potencialą mokymosi visą gyvenimą principo įgyvendinimui ir mokslo taikomosios veiklos plėtrai. Panevėžio kolegija rengia biomedicinos, socialinių ir technologijos mokslų krypties specialistus.

Inžinerinės krypties specialistai yra paklausūs ne tik Panevėžio mieste, bet ir visoje Aukštaitijoje. 

Visi absolventai, baigę kolegines studijas, įgis profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Jeigu manai, kad kelias tau – ne tik galimybė nuvykti iš taško A į tašką B, jei nori prisidėti prie naujos kartos išmanaus kelio projektavimo ir statybos kviečiame studijuoti Panevėžio kolegijoje.

www.panko.lt  Čia tavo karjeros pradžia!