NARIAMS

Kviečiame studijuoti

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH) – inovatyvus Lietuvos universitetas, ugdantis kūrybiškus aukštos kvalifikacijos specialistus. Universitetas lyderiauja technologijos mokslų srityje ir užtikrina šiuolaikines, į darbo rinką orientuotas studijas. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai vykdomi 13 institutų, 3 mokslo centruose, 22 tyrimų laboratorijose.

Misija. Ugdyti pilietiškai atsakingą, kūrybingą, konkurencingą, mokslui ir naujausioms technologijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, skatinti mokslo pažangą, socialinę ir ekonominę gerovę, kurti vertę, užtikrinančią Lietuvos ir regiono plėtrą globaliame pasaulyje.

Vizija. Prestižinė Lietuvos aukštoji mokykla, kurios mokslo ir studijų lygis atitinka geriausių Europos technikos universitetų lygį. Ji patraukli Lietuvos ir užsienio mokslininkams bei studentams, geba atsakyti į aplinkos iššūkius ir turi didelę socialinę svarbą šalies pažangai.

 

Univesiteto Kelių katedrai daugiau nei 90 metų. Kelių katedra nuo pirmųjų dienų vykdo aktyvią pedagoginę ir mokslinę veiklą. Joje dirba šiuolaikiški, savo specializacijoje profesionalūs lektoriai, docentai ir profesoriai.

www.vilniustech.lt

Kauno technikos kolegija

KTK rengia techninės inžinerinės krypties specialistus, paklausius tiek Kauno regiono, tiek ir visos respublikos įmonėse, susijusiosios su autotransporto, medžiagų apdirbimo, mechanikos, elektronikos ir energetikos bei statybos ir kelių inžinerijos sritimis.

Kolegijoje vykdomos mokslo taikomosios veiklos rezultatai reikšmingi Kauno regiono bei visos šalies ūkio raidai. Šioje veikloje dalyvauja kolegijos socialiniai partneriai ir studentai: didelė dalis baigiamųjų darbų grindžiami tyrimais ir yra įdiegiami praktikoje.

 

Absolventams, baigusiems kolegines studijas, suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

www.ktk.lt

Norite pasiklausti?

Kontaktai