NARIAMS

Kelių taisyklės

BENDRIEJI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (AUTOMOBILIŲ KELIŲ, GATVIŲ, AERODROMŲ) TIESIMO DARBAI
(ST 122352489.02:2015)
 
  • Parengė Asociacija “Lietuvos keliai”
  • Recenzavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių katedra.
  • Patvirtino Asociacijos vykdančiojo direktoriaus 2015 m. kovo mėn. 26 d. įsakymu Nr. 2
  • Pirmasis taisyklių tikrinimas – 2020 m.
  • Tikrinimo periodiškumas – kas 5 metai.
 
Asociacijos vykdantysis direktorius 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 5 pratęsė statybos taisyklių ST 122352489.02:2015 galiojimo laiką iki jų būsimų pakeitimų bei patikslinimų, kurie bus įteisinami atitinkamais įsakymais ateityje.

Įsigykite eleketroninę arba spausdintą versiją.

Kreipkitės el. paštu: asocijacija@lietuvoskeliai.lt

Visi kontaktai

TURINYS

Bendrosios nuostatos
Žinios apie įmonę
Žemės darbų atlikimas
1 SKYRIUS. Bendrosios nuostatos
2 SKYRIUS. Nuorodos
3 SKYRIUS. Pagrindinės sąvokos
4 SKYRIUS. Žymenys ir sutrumpinimai
5 SKYRIUS. Žemės sankasos įrengimas
6 SKYRIUS. Gruntų pagerinimas ir sustiprinimas
7 SKYRIUS. Geosintetikos naudojimas žemės darbams keliuose
8 SKYRIUS. Kontrolė ir bandymai
PRIEDAI
Automobilių kelių dangų konstrukcijų pagrindo sluoksnių be rišiklių įrengimas
1 SKYRIUS. Bendrosios nuostatos
2 SKYRIUS. Nuorodos
3 SKYRIUS. Pagrindinės sąvokos
4 SKYRIUS. Žymenys ir sutrumpinimai
5 SKYRIUS. Medžiagos ir jų reikalavimai
6 SKYRIUS. Pagrindo sluoksnių be rišiklių įrengimas
7 SKYRIUS. Technologijos aprašymas
8 SKYRIUS. Apsauginiai šalčiui atsparūs ir šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniai
9 SKYRIUS. Žvyro ir skaldos pagrindo sluoksniai
10 SKYRIUS. Kontrolė ir bandymai
11 SKYRIUS. Defektų pašalinimas
PRIEDAI
Automobilių kelių dangų konstrukcijų hidrauliškai surištų pagrindo sluoksnių įrengi-mas
1 SKYRIUS. Bendrosios nuostatos
2 SKYRIUS. Nuorodos
3 SKYRIUS. Pagrindinės sąvokos
4 SKYRIUS. Žymenys ir sutrumpinimai
5 SKYRIUS. Medžiagos ir jų reikalavimai
6 SKYRIUS. Stabilizuotų pagrindo sluoksnių įrengimas
7 SKYRIUS. Sucementuotų pagrindo sluoksnių įrengimas
8 SKYRIUS. Įrengimo technologija
9 SKYRIUS. Kontrolė ir bandymai
Automobilių kelių dangų konstrukcijų asfalto sluoksnių įrengimas
1 SKYRIUS. Bendrosios nuostatos
2 SKYRIUS. Nuorodos
3 SKYRIUS. Pagrindinės sąvokos
4 SKYRIUS. Žymenys ir sutrumpinimai
5 SKYRIUS. Pagrindiniai nurodymai
6 SKYRIUS. Medžiagos ir medžiagų mišiniai
7 SKYRIUS. Leistini nuokrypiai ir ribinės vertės
8 SKYRIUS. Darbų atlikimo bendrosios nuostatos
9 SKYRIUS. Reikalavimai posluoksniui
10 SKYRIUS. Sluoksnių sukibimas, siūlės, prijungtys ir sandarintos siūlės, briaunų formavimas
11 SKYRIUS. Asfalto sluoksnių įrengimas
12 SKYRIUS. Asfalto dangų specialiosios technologijos
13 SKYRIUS. Bandymai
14 SKYRIUS. Darbų priėmimas
15 SKYRIUS. Defektų pašalinimas
PRIEDAI
Betono dangų įrengimas
1 SKYRIUS. Bendrosios nuostatos
2 SKYRIUS. Nuorodos
3 SKYRIUS. Pagrindinės sąvokos
4 SKYRIUS. Žymenys ir sutrumpinimai
5 SKYRIUS. Medžiagų ir medžiagų mišinių reikalavimai
6 SKYRIUS. Įrengimo technologija
7 SKYRIUS. Kontrolė ir bandymai
naudoto Asfalto granulių PAnaudojimas karštuoju būdu
1 SKYRIUS. Bendrosios nuostatos
2 SKYRIUS. Nuorodos
3 SKYRIUS. Pagrindinės sąvokos
4 SKYRIUS. Žymenys ir sutrumpinimai
5 SKYRIUS. Naudoto asfaltbetonio granulės ir jų reikalavimai
6 SKYRIUS. Pirminio paruošimo metodai ir įrenginiai
7 SKYRIUS. Kontrolė ir bandymai
PRIEDAI
Automobilių kelių dangų šaltasis regeneravimas kelyje
1 SKYRIUS. Bendrosios nuostatos
2 SKYRIUS. Nuorodos
3 SKYRIUS. Pagrindinės sąvokos
4 SKYRIUS. Žymenys ir sutrumpinimai
5 SKYRIUS. Medžiagos ir medžiagų mišiniai
6 SKYRIUS. Darbų atlikimas
7 SKYRIUS. Kontrolė ir bandymai
PRIEDAI
šaltasis regeneravimas maišyklėje
1 SKYRIUS. Bendrosios nuostatos
2 SKYRIUS. Nuorodos
3 SKYRIUS. Pagrindinės sąvokos
4 SKYRIUS. Žymenys ir sutrumpinimai
5 SKYRIUS. Medžiagos ir medžiagų mišiniai
6 SKYRIUS. Medžiagų mišinių gavyba ir darbų atlikimas
7 SKYRIUS. Kontrolė ir bandymai
PRIEDAI
automobilių kelių asfalto dangų priežiūra
1 SKYRIUS. Bendrosios nuostatos
2 SKYRIUS. Nuorodos
3 SKYRIUS. Pagrindinės sąvokos
4 SKYRIUS. Žymenys ir sutrumpinimai
5 SKYRIUS. Medžiagų ir medžiagų mišinių reikalavimai
6 SKYRIUS. Įrengimo technologija
7 SKYRIUS. Kontrolė ir bandymai
PRIEDAI

I. ŽVYRO DANGŲ ĮRENGIMAS

1 SKYRIUS. Bendrosios nuostatos
2 SKYRIUS. Nuorodos
3 SKYRIUS. Pagrindinės sąvokos
4 SKYRIUS. Žymenys ir sutrumpinimai
5 SKYRIUS. Medžiagos ir jų reikalavimai
6 SKYRIUS. Dangos sluoksnio be rišiklio įrengimas
7 SKYRIUS. Kontrolė ir bandymai
PRIEDAI

II. AERODROMŲ DANGŲ ĮRENGIMAS

1 SKYRIUS. Bendrosios nuostatos
2 SKYRIUS. Nuorodos
3 SKYRIUS. Pagrindinės sąvokos
4 SKYRIUS. Žymenys ir sutrumpinimai
5 SKYRIUS. Medžiagos ir jų reikalavimai
6 SKYRIUS. Aerodromų dangos
7 SKYRIUS. Kontrolė ir bandymai

III. AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS IŠ PLYTELIŲ IR PLOKŠČIŲ ĮRENGIMAS

1 SKYRIUS. Bendrosios nuostatos
2 SKYRIUS. Nuorodos
3 SKYRIUS. Pagrindinės sąvokos
4 SKYRIUS. Žymenys ir sutrumpinimai
5 SKYRIUS. Medžiagos ir jų reikalavimai
6 SKYRIUS. Plytelių ir plokščių dangos įrengimas bei reikalavimai
7 SKYRIUS. Įrengimo technologija
8 SKYRIUS. Kontrolė ir bandymai
PRIEDAI

IV. ASFALTO DANGŲ PLYŠIŲ, SIŪLIŲ IR PRIJUNGČIŲ SU DEFEKTAIS TAISYMAS

1 SKYRIUS. Bendrosios nuostatos
2 SKYRIUS. Nuorodos
3 SKYRIUS. Pagrindinės sąvokos
4 SKYRIUS. Žymenys ir sutrumpinimai
5 SKYRIUS. Pagrindiniai nurodymai
6 SKYRIUS. Medžiagos ir medžiagų mišiniai
7 SKYRIUS. Plyšių, siūlių ir prijungčių taisymo metodas

V. KELIŲ HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS

1 SKYRIUS. Bendrosios nuostatos
2 SKYRIUS. Nuorodos
3 SKYRIUS. Pagrindinės sąvokos
4 SKYRIUS. Žymenys ir sutrumpinimai
5 SKYRIUS. Medžiagų ir medžiagų mišinių reikalavimai
6 SKYRIUS. Įrengimo technologija
7 SKYRIUS. Kontrolė ir bandymai

VI. KELIŲ VERTIKALUSIS ŽENKLINIMAS

1 SKYRIUS. Bendrosios nuostatos
2 SKYRIUS. Nuorodos
3 SKYRIUS. Pagrindinės sąvokos
4 SKYRIUS. Žymenys ir sutrumpinimai
5 SKYRIUS. Medžiagų ir medžiagų mišinių reikalavimai
6 SKYRIUS. Įrengimo technologija
7 SKYRIUS. Kontrolė irt bandymai

VII. AUTOMOBILIŲ KELIŲ APSAUGINIŲ ATITVARŲ ĮRENGIMAS

1 SKYRIUS. Bendrosios nuostatos
2 SKYRIUS. Nuorodos
3 SKYRIUS. Pagrindinės sąvokos
4 SKYRIUS. Žymenys ir sutrumpinimai
5 SKYRIUS. Medžiagų ir medžiagų mišinių reikalavimai
6 SKYRIUS. Įrengimo technologija
7 SKYRIUS. Kontrolė ir bandymai

VIII. ĮMONĖS KOKYBĖS VALDYMAS

1 SKYRIUS. Tiekiamų gaminių kokybės valdymas
2 SKYRIUS. Statybos procesas ir darbų kokybės kontrolė

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Norite paklausti ar pasiteirauti

Kontaktai