NARIAMS

Asociacija „Lietuvos keliai“

Nuo
Nariai

„Lietuvos keliai“ yra nepriklausoma bendrovių, mokslo ir projektavimo organizacijų asociacija, vienijanti narius, kurių veikla susijusi su kelių ir gatvių tiesimu, tiltų statyba, projektavimu, remontu. Asociacijoje suburtos didžiausios kelių tiesimo, tiltų statybos, specializuotų kelių darbų ir nerūdinių statybos medžiagų ruošimo įmonės. Asociacijos nariai atlieka ir oro uostų, jūros ir upių uostų, geležinkelio infrastruktūros rekonstrukcijos darbus, transporto infrastruktūros, kelių tinklo plėtros, kelių tiesimo medžiagų ir kelių bei transporto statinių mokslinius tyrimus. 

APIE ASOCIACIJĄ

Asociacija atstovauja bendriesiems Lietuvos kelių sektoriaus interesams, sprendžia bendras gamybos įmonėms kylančias ekonomines bei juridines problemas, bendradarbiauja su Respublikos ir užsienio giminingomis organizacijomis, dalyvauja ruošiant su kelių tiesimo verslu susijusius juridinius aktus bei reglamentus, ieško rinkų šalyje ir užsienyje.

Kelių tiesimas ir jų priežiūra Lietuvoje yra viena iš svarbiausių ekonominės veiklos šakų. Asociacijai priklausančios bendrovės ir organizacijos sėkmingai varžosi Lietuvos kelių tiesimo ir remonto rinkoje, transporto infrastruktūros statybos rinkoje, išlaiko kelininkų prestižą ir tradicijas, siekia aukščiausios darbų kokybės ir diegia naujausias pasaulinės praktikos technologijas.

ASOCIACIJA

Vienijame įmones, organizacijas bei mokslo įstaigas siekdami saugesnės ir patogesnės Lietuvos susisiekimo infrastruktūros